Returpapperslåda till kontoret

Allmänt om returpapperslådor

Vad gör ni på kontoret när papper har förbrukats och ska slängas? Papper ska inte slängas i brännbart. Papper är återvinningsbart och därför ska det slängas i en särskild låda så att det kan gå till återvinningen. Ett smidigt sätt att ta hand om detta är att ha en returpapperslåda. Detta kan man ha på varje kontor på jobbet så har de anställda alltid en låda nära tillhands, till exempel under skrivbordet.

Varför ska man återvinna papper?

Papper kan används om och om igen upp till sju gånger. Efter det eldar man upp det och det blir till energi. Sverige är bra på pappersåtervinning. Varje svensk medborgare lämnar i snitt in nästan 55 kilo papper per år till återvinningen. Vi kan i Sverige vara stolta över vår pappersåtervinning.

Det är en prestation vi ska vara stolta över. Det främsta skälet till att återvinna papper är att vid produktion där returpapper blandas med fibrer från skogen går det åt betydligt mindre energi. Faktum är att endast en tredjedel så mycket energi går åt. Det är dessutom betydligt billigare. Under ett år samlas det in cirka 480 000 ton returpapper bara i Sverige. Man brukar räkna med att 83% av alla tidningar och returpapper återvinns i Sverige.

Returspappereslåda
Några tips angående pappersåtervinning
Kuvert går inte att lägga i pappersåtervinningen eftersom limmet förstör återvinningsprocessen. Kuvert ska istället gå till hushållssoporna. Pocketböcker däremot kan du lägga i tidningsinsamlingen. Men ett ännu bättre förslag är att skänka böckerna till någon second hand-butik, till exempel Erikshjälpen. När det gäller tidningarnas häftklamrar så behöver du inte ta bort dem själv, det sköter pappersbruket.

Returpapperslåda – egenskaper
En returpapperslåda är en papplåda för uppsamling av papper som skall återvinnas. Denna typ av låda finns i många olika mått men ett vanligt exempel är: 405 mm x 265 mm x 300mm. Tjockleken kan till exempel vara 3 mm. En sådan låda rymmer cirka 32 liter och väger 0,282 Kg. Volymen blir 1,979 kubikdecimeter. Returpapperslådan är ett praktiskt tillbehör både i hemmet och på kontoret och de allra flesta kontor har sådana lådor som de anställda kan använda. De är enkla att använda och billiga att köpa in. Ofta kan man köpa de i storpack och på det sättet få ner priset ganska rejält.

Comments are closed.